Created with Sketch.
777 212 070 (9:00 - 18:00)
Created with Sketch. info@dsmile.cz

dSmile

Maximum pro krásný úsměv

Máte se proč bát rentgenu?

30.11.2017 Blog

Bez rentgenu se dnes neobejde žádná stomatologická ordinace a s rentgenovým vyšetřením  se v ní setká každý pacient. Rentgenové zařízení nám, stomatologům, umožňuje stanovit správnou diagnózu a naplánovat další léčbu. Bez počítačové tomografie se například neobejdeme při implantacích, bez intraorálního snímku zase při ošetření kořenových kanálků. K RTG zařízením patří:

  • Intraorální RTG
  • Panoramatický RTG
  • Počítačová tomografie

Přirozeně se naskýtá dotaz, jestli použití RTG nepředstavuje pro pacienta zdravotní riziko.

Nejdříve si uveďme několik základních pojmů souvisejících s RTG. Ionizující záření se měří ve zvláštních jednotkách – sievertech (Sv), případně v jednotkách tisíckrát či dokonce miliónkrát menších (mSv nebo mikroSv).

Dále si připomeňme, že všude kolem nás jsou zdroje přírodního záření – tj. kosmické záření, půda, stavební materiály, o radionuklidech v poživatinách a vodě ani nemluvě. Průměrná světová radiační dávka z přírodních zdrojů, spočtená v úhrnu na osobu za rok, se rovná 2400 mikroSv,  s rozptylem od 1000 dо 10000 mikroSv. Uvedená dávka závisí na sloužení půdy a na nadmořské výšce. Přibližná radiační dávka v Čechách je 2500 – 3000 mikroSv/rok. Toto záření pro nás nepředstavuje žádný problém, protože náš organismus se mu přizpůsobil v průběhu evoluce.

Každý z nás je navíc vystaven individuální dávce záření z počítače, mobilu, mikrovlnné trouby, cestování letadlem a lékařských vyšetření.

V tabulce jsou pro porovnání uvedeny některé  dávky záření

Zdroj záření Dávka v mikroSv
Přirozená radioaktivita v ČR za rok2500 – 3000
Přirozená radioaktivita v ČR za den7 – 8
Mezikontinentální přelet (např. ČR- USA)80 – 120
Přelet v rámci kontinentu20 – 40
Spirální počítačová tomografie v nemocnicích1000 – 3000
Digitální intraorální snímek se zářením ve tvaru kužele  (radioviziografie)1 – 3
Digitální panoramatický snímek5 -15
Tomografie se zářením ve tvaru kužele CBCT ve stomatologii    (v závislosti na velikosti senzoru)10 – 33
CBCT s vysokým rozlišením (používá se v  endodoncii) ve stomatologii22 – 79

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že i zvýšená radiační dávka při nejrozsáhlejším stomatologickém vyšetření (počítačová tomografie) je nižší nebo rovna cestě letadlem, a v porovnání s ostatními zdroji je zcela nepatrná a organizmem téměř nezaznamenatelná.

Častým námětem dotazů je i rentgenová diagnostika v těhotenství

Rovnou si řekněme, že v těhotenství by se v případě potřeby diagnostika pomocí RTG měla provádět po 1. trimestru, tj. od 12 týdnů. Od tohoto období je plod v tomto směru nejméně citlivý.

Například při intraorálním snímku je radiační dávka 1 mikroSv, což je mnohem méně, než přibližná účinná dávka z přírodních zdrojů za 1 rok (3000 mikroSv). Dosud se nevyskytly případy, kdy by tak malé radiační dávky znamenaly jakékoli nebezpečí.

Stručně řečeno, potenciální zdravotní riziko z RTG vyšetření například v kompletní zubní péči je nesrovnatelně nižší, než v případě jiných nebezpečných situací, s nimiž se v životě dnes a denně setkáváme (úrazy v domácnosti, dopravní nehody, následky nezdravého životního stylu apod.).

Naopak správně stanovená diagnóza nebo přesně naplánovaná implantace mají daleko větší význam než dávka záření, jíž jsme vystaveni.

 

 

 

Náš tým

Vadym Sherman

Je specialistou na počítačovou stomatologii, vytváření náhrad pomocí technologie CAD...

Michal Livshyts

Od absolvování univerzity se aktivně účastní mezinárodních konferencí, sympozií a...

Alexander Livshyts

Po absolvování univerzity se specializuje na estetickou rekonstrukci chrupu a...

Objednejte se k nám

Jakmile to bude možné, ozveme se vám s návrhem termínu.